VİZYON 2015

İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI | 2015

“70. Yılında BM VE Küresel Yönetişim”

( 03-05 Aralık 2015, İstanbul )

Birleşmiş Milletler (BM) 1945 yılında, “Bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların ve büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmeye, adaletin korunması ve antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamaya, sosyal bakımdan ilerlemeyi kolaylaştırmaya ve bu ereklere ulaşmak için hoşgörüyle davranmaya ve iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye, ortak yarar dışında silahlı kuvvet kullanılmamasını sağlayacak ilkeleri kabul etmeye ve yöntemleri benimsemeye, tüm halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak için uluslararası kurumlardan yararlanmaya, istekli olarak, bu amaçları gerçekleştirmek için çaba harcamaya karar verdik” önsözü ile kaleme alınan Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın, bir grup ülke tarafından kabul edilmesi ile kurulmuş bir uluslararası örgüttür.

1945 öncesinde örgütün kurulmasına vesile olan gelişmelerin ardından küresel “ölçekte yaşanan çatışma, sorunlar ve çözümsüzlükler devam etmiştir. Uluslararası tanınırlığı, üye sayısı ve bağlayıcı hükümleri çerçevesinde, uluslararası örgütler içerisindeki en etkin kurum olan BM, kuruluş anlaşması metninde belirttiği sorumlukları yerine getirebilmek için azami çaba göstermiştir.

BM’nin kuruluş misyonundaki en dikkat çeken nokta güç kullanımının engellenmesi olarak kabul edilmektedir. Bu konudaki ilk büyük ölçekli sınavı Soğuk Savaş dönemi olarak kabul edilebilir. Bir çatışma ortamının oluşmamasının ana etkenlerinden biri olarak BM’nin başarısı gösterilse de sürecin tırmanmasını engelleyemediği, küçük ülkeleri süreç içerisinde koruyamadığı gibi nedenlerle Örgütü eleştirenler de olmuştur.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız 

YUKARI