İKLİM MODİFİKASYONU TEKNOLOJİSİ ÇALIŞTAYI

(Konferans sürecinde özel çalıştay olarak gerçekleştirilecektir)

İklim Modifikasyonu Teknolojileri Çalıştayı | İstanbul Güvenlik Konferansı 2015

 

Ana Tema

Atmosferik Manipülasyon; İmkânlar ve Tehditler

Alt Temalar

Atmosferik Manipülasyon Teknolojisi ve Kullanım Alanları

İklim Modifikasyonu Üzerine Geliştirilen Tezler

Artan Aşırı Hava Olayları ve Güncel Teoriler

Dünya’da ve Ülkemizdeki Gözlemlerin Bilimsel Analizi

Resmî Deklare Edilen Uygulamalar ve Olumlu Örnekler

İklim Modifikasyonunun Havaya, Suya, Toprağa ve İnsan Sağlığına Etkileri

Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (HAARP)

İklim Modifikasyonu,  Geomühendislik ve Uygulamaları

Dünya Atmosferine Müdahaleye Hukuki Zemin Arayışı

 

Vizyon Belgesi için tıklayınız.

 

YUKARI