G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

(Konferans sürecinde özel çalıştay olarak gerçekleştirilecektir)

G-20 Türkiye 2015 Çalıştayı | İstanbul Güvenlik Konferansı 2015

 

Ana Tema

Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası

Alt Temalar

Aktif Dış Politika ve G-20 Dönem Başkanlığı

Ekonomik Açılım ve G-20 Dönem Başkanlığı

Küresel Sorunlar, Türkiye ve G-20

-  Çevre ve Biolojik Çeşitliliğin Korunması ve İklim Değişikliğine Karşı Önlemler

-  Su, Enerji ve Gıda Güvenliği

-  Nükleer Proliferasyon ve Önlemler

-  Yoksulluk ve Yolsuzlukların Önlenmesi

-  Göç ve Mülteci Sorunları

-  Terörizm ve Radikal Faaliyetlerin Önlenmesi

-  Mikro Milliyetçilik, Entegrasyon ve Öngörülemezlik ve Bölgesel Yansımalar

-  Demokratikleşme ve Hukukun Üstünlüğü

-  İnsan Hakları, Kadın ve Çocuğun Statüsü

 

Vizyon Belgesi için tıklayınız.

 

YUKARI