DEVLET DOĞASININ DEĞİŞİMİ ÇALIŞTAYI

(Konferans sürecinde özel çalıştay olarak gerçekleştirilecektir) 

Devlet Doğasının Değişimi Çalıştayı | İstanbul Güvenlik Konferansı 2015

 

Ana Tema

Beklenti Yönetimi ve Güvenlik 

Alt Temalar

Devlet, İktidar, Meşruiyet; Tarihî, Ekonomik, Kültürel, Psikolojik Etkenler

Devlet Doğasının Dönüşümünde İdeolojik ve Pragmatik Unsurlar

Devlet Doğası ve Uluslararası Sistemde Değişim ve Beklenti Yönetimi

İç - Dış Güvenlikte Yeni Beklenti Yönetimi Dinamikleri

Kaynaklar Sisteminde Beklenti Yönetimi ve Güvenlik

( Doğal Kaynaklar, İnsan Kaynağının Eğitimi ve Niteliği, Sivil - Asker İlişkileri,

Din, Dil, Kaynakların Yönetimi ve Paylaşımı, Bölgesel Yönetim, Nüfus, Sağlık,

İklim, Enerji - Su - Gıda, Doğal Felaketler, Refah, İşsizlik, Adalet - Eşitlik vb. )

Proaktif ve İnovatif Önermeler; Modeller / Kurumlar / Ağlar ( “Network”ler )

 

Vizyon Belgesi için tıklayınız.

 

 

YUKARI