TEMALAR 2017

Ana Tema

Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli

 

Alt Temalar (Paneller)

Klasik ve Yeni Uluslar-üstü Örgütlenmeler

Önleyici ve Zorlayıcı Diplomasi

Bölgeselleşmenin Sonu: Küresel Güvenlik

Yumuşak Güç ve Bileşenleri

İstihbarat: Enformasyon/Dezenformasyon

Akıllı Şehirler ve Güvenlik Yönetişimi

Uluslararası Göç ve Sınırların Korunması

Çatışma Çocukları; Eğitim, Koruma ve Rehabilite

Altyapı Güvenliği: İletişim, Enerji, Su ve Gıda vb.

Kaynak Paylaşımı: Üretim, Tüketim Büyüme ve Dağılımı

Güvenliğin Bedeli ve Tercihler

Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinin Yeni Doğası

Yeni Medya ve Güvenlikleştirilen Yansıma

Güvenlik Bürokrasisi ve İç Yönetişim Modelleri/Reformu

Gücün Ekonomisi ve Güvenlik Yönetişimi

NATO ve ABD; İttifakın Geleceği ve Bedelin Paylaşımı

Orta Doğu’da Normalleşme: Yeni Güvenlik Yönetimi

Avrupa’da İç ve Dış “Birlik” Güvenliği

Avrasya’nın Değişen Jeopolitikası ve Güvenlik Paradigmaları

Asya Pasifik; Güvenlikte Yeni Normaller

Afrika; Bugün ve Gelecekte Güvenlik Demografisi

Latin Amerika ve Karayipler; Farklılıkların Yönetişimi ve Güvenlik Perspektifleri

 

YUKARI