TEBLİĞ ÇAĞRISI 2015

BM’nin 70. kuruluş yıldönümünde, İstanbul Güvenlik Konferansı, BM’nin rolünün küresel, bölgesel ve devletler düzeyinde yeniden değerlendirileceği “70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim” ana teması ile TASAM ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde 03-05 Aralık 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Konferansa katılım için tebliğ özetlerinizi e-posta ile 2015@istanbulguvenlikkonferansi.org adresine en geç 31 Ağustos 2015 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.

 

KONFERANSTA İŞLENECEK KONULAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Çok Taraflılık ve Bölgeselcilik Arasında BM: Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar

Batı Sonrası Uluslararası Düzen Tartışmaları ve Uluslararası Kuruluşlar

BM, Kriz Yönetimi, İnsani Müdahale ve R2P'nin Geleceği: Tartışmalar ve Zorluklar

Değişen Dünya Düzeninde Uluslararası Adalet,  Etik Değerler ve Kozmopolitanizm

BM ve Reform Tartışmaları

BM, Gelişmekte Olan Ekonomiler ve G20

BM ve Uluslararası Hukuk

Değişen Uluslararası Düzen, Yükselen ve Orta Ölçekli Güçler ve Bunların Küresel Yönetişime Katkıları

BM, Kalkınma ve Diğer Küresel Yönetişim Meseleleri

BM ve Bölgesel Krizler: Eleştirel Değerlendirme

70. Yıldönümünde Türkiye-BM İlişkilerinin Yeniden Değerlendirilmesi

 

KAPALI PANELLER

BM ve Yerel İdareler (Kamu Yönetimi Bölümü, Marmara Üniversitesi)

Küresel Yönetişimde Türkiye'nin BRICS Ülkeleri'yle Karşılaştırılmalı Analizi

 

ÖZEL ÇALIŞTAYLAR

Devlet Doğasının Değişimi Çalıştayı “Beklenti Yönetimi ve Güvenlik”

G-20 Türkiye 2015 Çalıştayı “Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası”

İklim Modifikasyonu Teknolojisi Çalıştayı “Atmosferik Manipülasyon; İmkânlar ve Tehditler”

Enerji Güvenliği Çalıştayı “Türkiye Nükleer Güç Programı 2030”

Türk - Arap İlişkileri Çalıştayı “Çok Boyutlu Güvenlik İnşası”

Uluslararası Kudüs Çalıştayı  “Arap Barış Girişimi ve Kalıcı Barış için Perspektifler”

YUKARI