ANAHTAR KONUŞMACILAR 2016

JAAP DE WILDE

Jaap de Wilde 2007’den itibaren, Uluslarasıİlişkiler ve UluslarasıOrganizasyon Departmanı’nda (IRIO) Uluslarasıİlişkiler ve Güvenlik AraştırmalarıBölümü’nde Profesör olarak      çalışmakta. 2008-2012 yıllarının arasında bu bölümün başkanlığını yaptı. Ayrıca Groningen Küreselleşme Araştırmaları’nın kurucularından biridir ve de 2013 yılından itibaren       Hollanda Vakfı’nın BarışAraştırmaları Bölümü’nda kürsübaşkanlığınıüstlenmektedir. 2001’den 2007’ye kadar De Wilde, Vrije Üniversitesi’nde (Amsterdam) Siyasal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesiydi. 1995-2007 yıllarıarasında ise Twente Üniversitesi’ndeki Avrupa AraştırmalarıMerkezi’nde (CES), Uluslarasıİlişkiler ve Avrupa Çalışmaları’nda     Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 1993’ten 1995 yılına kadar, Kopenhag BarışAraştırma Enstitüsü’nde (COPRI) araştırma görevlisi olarak çalıştı.

De Wilde uluslararasıalanda güvenlik problemlerinin ortaya çıkışınıve yine bu problemlerin güçpolitikalarıüzerine etkilerini araştırmakta. Güncel olarak odaklandığınoktalardan bir diğeri ise enerji güvenliği ve jeopolitik arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi özellikle piyasa ve egemenlik kaynaklıanlaşmazlıklar bağlamında incelemektedir.

De Wilde, BarışAraştırmalarının Geçmişi, Şuanı ve Geleceği konferansının başlatıcılarındandır. Bilim adamlarının üçjenerasyonu, barış, güvenlik, uluslarasıhukuk, insan hakları, kalkınma sorunları, içsavaşlar, barışsağlamak, dostluk düşmanlık modelleri ve de akademideki barışaraştırmalarının durumu üzerine düşüncelerini aktarıcaklar.

 

OLE WAEVER

Ole Waever, Kopenhag Üniversitesinin Siyasal Bilimler Fakültesinde Uluslarasıİlişkiler Profesörü, İleri Güvenlik Teorisi Merkezi’nin         kurucusu (CAST) ve de UluslarasıKriz ÇözümüMerkezi’nin direktörü. 

Uluslararasıalanda özellikle, güvenlik teorisi ile güvenlikleştirme konseptini bir araya  getirişi ve savunma araştırmalarında Kopenhag   Ekolüolarak kabul edilen akımın geliştirilmesini sağlayan en önemli figürlerden biri olarak tanınmakta. Güvenlikleştirme konsepti         üzerine yazdığıson yazıları, bu teoriyi din ve iklim değişimi konularıüzerine değerlendirmekte. Uluslararası ilişiler disiplininin     sosyolojisi üzerine yaptığıçalışmalar ise muhtemelen en etkili ikinci çalışma alanı. Uluslarasıilişkiler ve güvenlik teorisi, bilim             sosyolojisi, uluslarasıilişkilerde din, iklim değişimi, kriz analizi ve milli kimliğin dışpolitikadaki yeri Ole Waver’in diğer araştırma alanları.

 

 

ANTONIO MISSIROLI*

Daha öncesinde, 2010- 2012 arasında Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Politika DanışmanlarıBürosu’nda (BEPA) görev aldı. Avrupa diyalog/ sosyal yardım programlarınıve kurumun yayımlarını  idare etmek ile görevliydi. 2005-2010 arasında Brüksel’deki Avrupa Siyaset Merkezi’nin direktörlüğünüüstlendi. 1998 yılından 2005’e kadar Paris’teki W/EU enstitüsündeki Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca 1994-1997 yıllarıarasında Roma da bulunan CeSPI’de Avrupa Çalışmaları’nın başında yer aldı.

 Profesyonel bir gazeteci olmasının yansıra, Bath, Trento, Boston ve SAIS Johns Hopkins (Bolonya) Üniversitelerinde ders verdi. Brüksel’deki Avrupa Koleji’nde ve Paris Sciences Po’da ziyaretçi öğrenim üyesi olarak ders vermeye devam etmekte.

Dr Missiroli’nin Scuola Normale Superiore (Pisa) da yaptığıve de ÇağdaşTarih üzerine olan doktorasıve SAIS/ John Hopkins Üniversitesi’nde UluslarasıKamu Politikasıüzerine yaptığıMaster derecesi bulunmakta.

 

TÜMGENERAL (E) KHALED AL BU-AINNAIN

Tümgeneral Khaled Al Bu-Ainnain, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma'dan emekli olmuştur. UAEAF&AD'de geçen 32 yıllık kariyeri boyunca birçok pozisyonda bulundu ve iki Körfez Savaşı'nda da görev aldı. Tümgeneral Khaled,Birleşik Arap Emirlikleri ile yabancı ülkeler arasında gerçekleşen pek çok üst düzey müzakerede yer aldı.

Kariyeri süresince, Tümgeneral Khaled Birleşik Arap Emirlikleri ve çeşitli ülkeler tarafından 25 ödüle layık görüldü. 2006 yılının başında UAEAF&AD'daki görevinden emekli oldu ve 2007'nin Kasım ayında Yakın Doğu ve Körfez Askeri Analizler Enstitüsü (INEGMA)nın Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Tümgeneral Khaled, yerel ve uluslarası konferanslarda, hava kuvveti, hava savunma, bölgesel güvenlik ve savunma stratejileri konularında yaptığı konuşmalarla tanınmakta.

 

*teyit edilecektir.

 

 

YUKARI